autodoprava František Vašulín logo

Zajištujeme autodopravu kontejnerovými vozy Renaut a Daewo Avia o užitečné hmotnosti od 3 t do 7 t a valnik s plachtou na přepravu kusového materiálu do 7 t. Dle přání zákazníka nabízíme různé druhy kontejnerů a nástaveb, viz Vozový park.

Dále zajištujeme dopravu sklápěčem Renault Premium o užitné hmotnosti 14 t s možností připojení tříosého vleku 18 t.

Svým zákazníkům poskytujeme komplexní služby v oblasti silniční nákladní dopravy.

Zajistíme komplexní dopravní servis Vaší stavby.

(placeholder)

Nabízíme přepravu (dovoz) | Písků | Štěrků a drtí | Lomového kamene | Recyklátů | Betonů | Zeminy | Ornice | Zahradních substrátů | Můlčovací kůry a dřevní štěpky | Palivového dříví | Ostatních stavebních materiálů | Stavebních strojů | Lešení, nářadí a jiné zařízení a vybavení staveb

Stavebních odpadů (suť, cihly, zdivo, omítka, kamení, beton, střešní tašky, zemina, vše bez příměsi umělých materiálů jako sklo, igelit, polystyrén, plast, asfalt apod.).

Komunálních odpadů (papír, sklo, plast, železo, asfalt, polystyrén, igelit atd.).

Biologických odpadů (organické zbytky ze zahrad jako větvě, pokosená tráva, zbytky dříví apod.).

Provádíme demolice, bourací práce, demontáže, vyklizení sklepů, rodinných domů, budov, průmyslových areálů, výškových objektů, veškeré práce jsme schopni zajistit na klíč včetně odvozu vybouraných materiálů. Pro tyto práce používáme strojní techniku UNC.

Dále provádíme hrubé terénní úpravy a výkopové práce nejenom pro inženýrské sítě včetně likvidace odpadů. Naše firma také nabízí třídění a recyklaci stavebních a demoličních odpadů – sutin.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně se snahou minimalizovat zákazníkovi náklady.

(placeholder)

Demolice chat, domů, budov, prům.areálů včetně odvozu a likvidace/recyklace.

Naložení suti a odpadu na námi přistavený kontejner.

Naše firma provádí strojní hrabání výkopů, rýh a základů pro různé stavby, zahrnovací práce, ale i terénní úpravy (rovnání a svahování terénu), přípravné práce pro stavby, demolice objektů či pouhý převoz zeminy. Zahrnovací práce a terénní úpravy provádíme strojem UNC jehož výhodou je snadný převoz a manipulace v náročném terénu, který může být i prostorově náročný (např.oplocené pozemky s úzkým vjezdem,uzavřené dvory rodinných domů atd.). Jednou z prvních činností před započetím vlastních stavebních prací na objektu, je provedení skrývky ornice. Po ukončení hrubých stavebních prací je jednou z následujících činností modelace terénu a okolí stavby, zahradní hrubé úpravy, realizace parkovacích ploch, chodníků, teras a dalších terénních úprav. V oblasti terénních úprav provádíme terénní úpravy pozemků a zahrad, rovnání a svahování terénu a hutnění násypů.

(placeholder)

těžba zeminy | výkop stavebních jam | úprava terénu | příprava pozemku pro zahradníky s možností dodání ornice | terénní | úpravy rovinných i svažitých terénů | nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů | výkopové a zahrnovací práce | | výstavba zpevněných ploch a komunikací | výkopy pro bazény včetně realizace | a jiné zemní či výkopové práce na námi přistavený kontejner.

Autodoprava sutě písek | František Vašulín Střelice

Likvidace sutí a odpadů

Prodej materiálů

Demoliční práce

Zemní práce

Vozový park

Na přání zákazníka dodáme následující materiály:

PÍSEK

betonářský (0/4, 0/8 mm – na betony)

maltový (0/4, 0/8 mm – pro zdění a omítání)

písek křemičitý (0/1, 0,2 – pro spárování)

ŠTĚRKY A DRTĚ

šterky všech frakcí (0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64, 64/125 mm)

dekorační oblázky – kačírek (4/8, 8/16, 16/32)

antuka, lomový prach

ORNICE

a jiné míchané zahradní substráty

mulčovací kúru

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

metrové

RECYKLÁTY

cihelný (0/8, 0/32, 32/64, 0/64)

betonový (0/64)

asfaltový (0/64)

BETONY

různé druhy dle požadavků zákazníka

ZEMINA

určena pro terénní úpravy

KÁMEN LOMOVÝ

různé druhy dle přání – (tříděný, netříděný)

Kontejnerové vozy

Renault Midlum 220 / 12 t.

Renault Midlum 180 / 10 t.

Avia – D120 / 12 t.

Avia – 31T / 6 t.

Výčet sklápěč + vlek

Renaut Premium 410 / 26 t.

Vlek sklápěcí Panam / 24 t.

Provádíme likvidaci